20. mei, 2018

Griffin BOS!!!!

Keurmeesters Mw. Ragnhild Ulin en Dhr. Sjoerd Jobse met
Flat Fellows be Brave and Proud (Eig Monique Bladder en Mieke Wekking)
geshowd door Lidy Udo